Kraków, dorożka na Rynku Głownym - zdjęcie, fotografia

Industrially, and again Kraków / Przemysłowo, oraz ponownie Kraków

This time a little change with two industrial photos, one with a person – my attempt at portrait. They asked me whether the excavators were huge, but that is just an illusion, photo was taken from worm’s-eye view.
Rest of the photos are a recurring theme – Old city Kraków – Main Square and Wawel Castle. And this time again a person, person at work – photo from „street” category.

.

.

.

.

[polish]
Dla odmiany tym razem dwa zdjęcia industrialne, w tym jedno z człowiekiem – podejście do portretu.  Pytali mnie czy te koparki są jakieś gigantyczne, otóż nie, to tylko złudzenie wywołane perspektywą żabią.

Reszta zdjęć to powracający temat – okolice starego Krakowa – czyli Rynek Główny oraz Wawel. I tym razem mamy człowieka, człowieka przy pracy – zdjęcie z kategorii: „street”.