About me

Wojciech Rochowicz (Leon Drago)

My name is Wojciech Rochowicz in photography I also use the nickname: Leon Drago.
I was born and still live in Cracow. I finished applied arts and I also painted and drew in many different techniques. To this day I am professionally working with 2D and 3D graphic arts.

My interest in visual arts led me to the on photography and graphic arts. The passion of creating graphic arts I turned into semi-professional life. I like experimenting with different techniques in photography and I am among others creating in HDR. I n this field (graphic arts) my main purpose is to delight and awe the viewer so he can see the beauty – one of Plato’s virtues.
From the beginning of my adventure with photography in my graphic arts work I am inclined to combine photography with painting, which I try to reproduce in my work. Consequently  there is not much „natural” photography in my work but a lot of abstract and conceptual visions. My photos are created in a style that is characteristic for me, wanting to reach those who prefer this type of style.

In addition to the pictures on my page you can find graphics, computer animations, and short film clips in the future. Most of my artworks is licensed on Adobe Stock.

I invite everyone to take a peek at my work, I hope that  some of them will „enchant” you.

.

.

[Polish]
Nazywam się Wojciech Rochowicz, w fotografii używam także pseudonimu: Leon Drago.
Urodziłem się i nadal mieszkam w Krakowie. Kształciłem się w kierunkach plastycznych, dużo malowałem i rysowałem różnymi technikami. Do dziś dnia zajmuję się zawodowo grafiką artystyczną 2D i 3D.

Moje zainteresowanie sztukami wizualnymi padło także na fotografię/fotografikę. Pasję tworzenia fotografik przekułem w zajmowanie się tym pół-profesjonalnie. Lubię eksperymentować z technikami w fotografii, np. tworzę w HDR. I w tej dziedzinie (fotografia/fotografika) moim głównym celem jest zachwycenie i zaciekawienie odbiorcy, tak by otarł się o piękno – jedną z cnót Platona.
Od początku mojej przygody z fotografią w mojej twórczości fotograficznej skłaniam się ku połączeniu fotografiki z malarstwem, co staram się odzwierciedlać w moich pracach. Zatem niewiele u mnie „naturalistycznych” fotografii, za to sporo odrealnionych wizji. Moje zdjęcia tworzę w charakterystycznym dla mnie stylu, pragnąc trafić do tych którzy taki styl preferują.

Poza zdjęciami na mojej stronie można znaleźć także grafiki, animacje komputerowe, oraz w przyszłości krótkie klipy filmowe. Na większość moich prac można nabyć licencję w banku zdjęć – Adobe Stock.
.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z moimi pracami, liczę że choć niektóre z nich Was „zaczarują”.