Industrially, and again Kraków / Przemysłowo, oraz ponownie Kraków

Kraków, dorożka na Rynku Głownym - zdjęcie, fotografia

This time a little change with two industrial photos, one with a person – my attempt at portrait. They asked me whether the excavators were huge, but that is just an illusion, photo was taken from worm’s-eye view. Rest of the photos are a recurring theme – Old city Kraków – Main Square and Wawel […]

Czytaj dalej


Night walk + katana

Leon Drago ( Wojciech Rochowicz ) - zdjęcie, fotografia

Night walk where I photographed the trees with moon in the background. Also my first portrait, namely self-portrait, with my favorite sword – katana. . . . [polish] Wieczorny spacer po okolicach ogródków działkowych zaowocował zdjęciami drzew na tle księżyca. Zamiar był aby porobić nocne (wieczorne) sceny z gwiazdami, ale nawet stosowanie techniki HDR + […]

Czytaj dalej